تابعینی که متعه (ازدواج موقت) را جایز می دانستند. چاپ
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 
احکام فقهی مورد اختلاف - متعه ازدواج(ازدواج موقت)

تابعینی که متعه (ازدواج موقت) را جایز می دانستند.

ابن حزم گويد : از تابعين طاووس و عطا و سعيدبن جبير و ساير فقهي مكّه ، متعه را جايز مى‏دانستند.

المحلي ، ج9 ، ص520

و نيز مى‏گويد : سعيد بن جبير هرگاه به مكّه مى‏آمد ، متعه مى‏كرد .

قرطبي نيز مى‏گويد : تمام پيروان ابن عباس ، از اهل مكّه و يمن ، متعه را تجويز مى‏كنند و آن را مذهب ابن عباس مى‏دانند.

تفسير قرطبي ، ج5 ، ص133