آیا باید به این صحابه اقتدا نمود؟ - صحابه ای که علارقم دستور پیامبر در افطار کردن روزه در سفر با ایشان مخالفت کردند چاپ
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
صحابه(بحث های استدلالی) - آیا باید به این صحابه اقتدا کرد؟!

آیا باید به این صحابه اقتدا نمود؟ - صحابه ای که علارقم دستور پیامبر در افطار کردن روزه در سفر با ایشان مخالفت کردند

پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) در سال 8 بعثت براي فتح مكه مكرمه حركت كرده و عده‌اي از صحابه روزه‌دار بودند. پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) دستور دادند كه روزه‌داران افطار كنند. تعداد انبوهي از صحابه از دستور پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) تمرّد كردند و روزه خود را نشكستند و تا آخر روز هم روزه‌دار ماندند. پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) در مورد آنها فرمود:

أولئك العصاة، أولئك العصاة.

اينها عصيان‌گرند، اينها عصيان‌گرند.

صحيح مسلم، ج3، ص141، كتاب الصيام، باب جواز الصوم و الفطر في شهر رمضان للمسافر