آیا باید به این صحابه اقتدا نمود؟! - صحابه ای که به تقسیم غنایم جنگ حنین به پیامبر(ص) اعتراض کردند چاپ
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 
صحابه(بحث های استدلالی) - آیا باید به این صحابه اقتدا کرد؟!

آیا باید به این صحابه اقتدا نمود؟! - صحابه ای که به تقسیم غنایم جنگ حنین به پیامبر(ص) اعتراض کردند

در جنگ حنين، پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) غنائم را تقسيم مي‌كند و به كساني كه تازه مسلمان شده بودند، سهميه بيشتري پرداخت مي‌كند. صحابه‌اي كه از مدينه آمده و همراه پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) بودند، به حضرت اعتراض كردند و شك در عدالت پيامبر اکرم (صلى الله عليه و آله) كردند كه حضرت با اين كار، عدالت را در نظر نگرفت و ـ نستجير بالله ـ از روي خواهش‌هاي نفساني اين كار را كرد. وقتي سخن آنها به نبي مکرم (صلى الله عليه و آله) رسيد، فرمود:

فمن يعدل إذا لم يعدل الله و رسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر.

اگر خدا و پيامبرش عادل نباشند، پس چه كسي عادل است؟ خدا رحمت كند ـ حضرت ـ موسي را كه اصحابش او را بيش از اين اذيت كردند و او هم صبر كرد.

صحيح البخاري، ج4، ص61 ـ صحيح مسلم، ج3، ص109

خليفه دوم در برابر اين اعتراض نا بجا، عكس العمل نشان مي‌دهد و:

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله! فاقتل هذا المنافق! فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابي ... .

خليفه دوم گفت: يا رسول الله! اجازه بده فرد معترض را بكشم، او منافق است. رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فرمود: پناه بر خدا! دوست ندارم مردم به من بگويند: محمد، أصحاب خودش را از دم تيغ مي‌گذراند.

صحيح مسلم، ج3، ص109

يعني الان كه اسلام، نو پا است، اگر من اين كار را بكنم، مردم سوء استفاده مي‌كنند و ميان أمت اسلامي، تفرقه ايجاد مي‌شود.