می گویند: «سکينه‏» به زبان عمر سخن مي‏گويد ( یعنی عمر هر چه گويد، از جانب ملک و فرشته مي‏گويد)آیا این صحیح است؟ چاپ
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 
جناب عمر بن خطاب - فضایل ساختگی برای عمر بن خطاب

می گویند: «سکينه‏» به زبان عمر سخن مي‏گويد ( یعنی عمر هر چه گويد، از جانب ملک و فرشته مي‏گويد)آیا این صحیح است؟


پاسخ:
حضرت امام جواد (ع) فرمودند:

من منکر فضيلت عمر نيستم؛ ولي ابوبکر، با آنکه از عمر افضل است، بالاي منبر مي‏گفت: «من شيطاني دارم که مرا منحرف مي‏کند، هرگاه‏ ديديد از راه راست منحرف شدم، مرا به راه درست ‏باز آوريد.