می گویند: پيامبر فرمود «هيچگاه وحي از من قطع نشد، مگر آنکه گمان بردم که به خاندان خطاب (پدر عمر) نازل شده است.‏»،آیا این صحیح است؟ چاپ
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
جناب عمر بن خطاب - فضایل ساختگی برای عمر بن خطاب

می گویند: پيامبر فرمود «هيچگاه وحي از من قطع نشد، مگر آنکه گمان بردم که به خاندان خطاب (پدر عمر) نازل شده است.‏»،آیا این صحیح است؟

شبهه:

روايت ‏شده است که پيامبر فرمود: «هيچگاه وحي از من قطع نشد، مگر آنکه گمان بردم که به خاندان خطاب (پدر عمر) نازل شده است.‏»، يعني نبوت از من به آنها منتقل شده است.


پاسخ:
حضرت امام جواد (ع) فرمودند:

اين محال است، زيرا امکان ندارد که پيامبر در نبوت خود شک کند، خداوند مي‏فرمايد:

خداوند از فرشتگان و همچنين از انسانها رسولاني بر مي‏گزيند

الله يصطفي من الملائکة رسلا و من الناس‏ (سوره حج: 75 (

بنابر اين، با گزينش الهي، ديگر جاي شکي براي پيامبر در باب پيامبري خويش وجود ندارد.

لذا چگونه ممكن است نبوّت أز كسي كه خدا أو را برگزيده , به كسي كه به خدا مشرك بوده منتقل شود . (آنهم به فرض محال كه پيغمبر در نبوّت خود شك وترديد داشته باشد)