اگر توسل وتبرک جستن حرام است ،پس چرا پیامبر(ص)به حجرالاسود و آب زمزم خود را متبرک می کرد؟ چاپ
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 
توسل - استدلال بر عدم حرمت توسل

اگر توسل وتبرک جستن حرام است ،پس چرا پیامبر(ص)به حجرالاسود و آب زمزم خود را متبرک می کرد؟

اگر تبرک جستن حرام است ؛ چرا پيامبر اكرم در زمان حيات شان به حجر الأسود متوسل مي‌شدند و چرا به آب زمزم متبرك مي‌شدند ؟ پس معلوم مي‌شود كه تبرک جستن مشروع است .