مسیر

مذاهب شیعه شیعه اثنی عشری آیندۀ مذهب شیعۀ دوازده امامی
 
آیندۀ مذهب شیعۀ دوازده امامی چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
مذاهب شیعه - شیعه اثنی عشری

آیندۀ مذهب شیعۀ دوازده امامی

از دکتر عصام العماد (وهابی که شیعه شد)

اگر بتوانیم مذهب شیعۀ دوازده امامی را به شكل مناسب ارائه كنیم، جمع زیادی به این مذهب گرایش پیدا خواهند کرد؛ حتی كسانی كه به این مذهب ضربه های بی رحمانه ای وارد كرده اند. زیرا آنان به دلیل عدم شناختشان از حقایق و ویژگی های این مذهب بزرگ، با این مذهب مبارزه می كنند. آنان ندانسته با تحریف ها و دروغ های فراوان خود را از شناخت واقعیّت این مذهب دور كرده اند.

ولی بی تردید برادران وهّابی ما هنگامی كه ویژگی های با عظمت و درونی این مذهب را بشناسند، به این مذهب می پیوندند و جزو ترویج دهندگان این اندیشه خواهند شد.

وهّابیان تعجّب می كنند كه با وجود دشمنان فراوانی كه مذهب تشیّع دارد، چگونه توانسته در بیشتر مناطق دنیا برای خود جا باز كند و در هر نقطه از زمین اندیشۀ خود را منتشر كند؟ با این که طرح ها و روش های گوناگون را در جنگ با تشیّع به كار گرفته اند.

ولی رمز این گسترش و توسعه در نیرومندی درونی و فكری مذهب تشیّع، میانه روی در فهم حقایق اسلام و درك اهداف دین نهفته شده است.

وهّابیان می بینند كه صدها نفر از اهل سنّت و ده ها نفر از وهّابیان با تاثیر پذیری از توانایی درونی مذهب تشیّع به این مذهب می پیوندند و می بینند كه چگونه این تازه شیعیان بر ضد دشمنان تشیّع اعلام جنگ می كنند در حالی كه خود در گذشته جزو شدیدترین دشمنان تشیّع بوده اند.

وهّابیان مشاهده می كنند كه مذهب شیعۀ دوازده امامی در تمام سرزمین ها، عالمان و اندیشمندان را به خود جذب كرده است؛ به شكلی كه مذهب تشیّع در تمامی مناطق عرب زبان وغیر عربی، وارد شده است. وهّابیان به یقین رسیده اند كه مذهب تشیّع به زودی اكثریّت مسلمانان دنیا را پوشش می دهد، به ویژه این كه می بینند اندیشۀ تشیّع به مناطقی نفوذ كرده كه توقّع آن نمی رفت. به همین جهت وهّابیان شكی ندارند كه آینده در اختیار مذهب تشیّع خواهد بود. عالم وهّابی دكتر ((علی سالوس))-حفظه الله- در كتابش با نام ((الشیعة الإثنى عشریة فی الاصول و الفروع)) در این باره می نویسد:

((شیعۀ امامیه جعفری دوازده امامی بزرگ ترین فرقۀ اسلامی معاصر است.))

او این مطلب را به رغم دشمنی شدیدش-با تشیّع كه به علت نشناختن حقایق و ویژگی های  مذهب به وجود آمده- بیان می كند.

ما یقین داریم كه وهّابیان به مذهب تشیّع برمی گردند و آینده از آن این مذهب است، ولی این آرمان تنها در صورتی محقق می شود كه این مذهب را به شیوه ای ارائه كنیم كه با شاكلۀ اندیشۀ وهّابی سازگار باشد.

همچنین نوشته های وهّابیان گواهی می دهد كه آینده از آن مذهب تشیّع است.

در جای دیگر نویسندۀ وهّابی ((شیخ ربیع بن محمد سعودی))-حفظه الله- در كتابش به نام ((الشیعة الامامیة فی میزان الاسلام)) ((شیعۀ دوازده امامی در ترازوی اسلام)) می نویسد:

((بعد از چهار و بلكه پنج سال كه از مصر بیرون رفته بودم، و بعد از مستقر شدن در قاهره، در دیداری كه از این سرزمین داشتم، گرایش به رویكردی جدید را احساس كردم.))

مقصود این نویسنده تحوّل و تغییر مذهب از اهل سنّت و وهّابیت به تشیّع بوده است. تا این كه می گوید:

(( آن چه تعجّب من را از این مساله بیشتر كرده این است كه در میان این افراد بعضی دوستان و برادرانمان بوده اند كه با هم در نزد برخی اساتید مشهور مصر شاگردی كرده بودیم، برخی از آنان دانشجویانی بوده اند كه ساعت ها با هم در حلقه های علمی نشست داشته ایم و برخی دیگر برادرانی بوده اند كه به آن ها خوش گمان بودیم. همگی آنان در این مسیر افتادند. این گرایش نو همان مذهب تشیّع است.))

اگر برادر ما شیخ ربیع بن محمد سعودی، ویژگی های با عظمت و درونی مذهب تشیّع را درك می كرد، از وارد شدن گروه گروه بزرگان اهل سنّت و وهّابیان به مذهب تشیّع، متعجّب و بهت زده نمی شد.

ما به جهت روشن كردن علل ورود بسیاری از وهّابیان به این مذهب برای این شیخ و امثال ایشان، این كتاب را نوشتیم تا درك كنند مسالۀ تقریب میان شیعۀ دوازده امامی و وهّابیت مساله ای ممكن است و آن گونه كه می پندارند چندان هم محال نیست.

اكنون بشارت دیگری را از عالم وهّابی ((ناصر قفاری))-حفظه الله- برای شما نقل می كنم. این بشارت روشن می كند كه آینده در اختیار مذهب تشیّع خواهد بود. دكتر ناصر قفاری در این باره می نویسد:

((بسیاری (یعنی بسیاری از اهل سنّت و وهّابیان) شیعه شده اند،- تا این كه می نویسد:-  هر كس كتاب ((عنوان المجد فی تاریخ البصرة و النجد))؛ را مطالعه كند ترس اندامش را فرامی گیرد زیرا می بیند برخی از قبیله ها همگی یك جا شیعه شده اند.))

سپس او شیعۀ دوازده امامی را ((بزرگترین فرقه از گروه هایی شیعه در دنیای امروز می خواند.))- ر.ك مقدمۀ كتاب ((اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنی عشریة))ج1، چاپ عربستان

هر چه مطالعۀ ما در نوشته های وهّابیان بیشتر می شود، یقین ما هم به روشن بودن آیندۀ شیعه مستحكم تر خواهد شد. زیرا وهّابیان گسترش سریع این مذهب را در مجامع وهّابی و در میان سایر مسلمانان پی گیری می كنند.

برادران عزیز دیگر ما شیخ ((عبدالله غنیمان))-استاد بخش آموزش عالی دانشگاه اسلامی مدینه در عربستان- كتابی دارد به نام ((مختصر السنة)) كه خلاصه ای است از كتاب ((منهاج السنة)) نوشتۀ امام ابن تیمیه. او در این باره حقیقت می نویسد:

((از آن جا كه رافضی گری (منظور او مذهب تشیّع است زیرا او میان رافضی گری و شیعه بودن خلط كرده است.) بر تمام سرزمین های اسلامی سایه افكنده است...))

وهّابیان یقین دارند كه مذهب شیعۀ دوازده امامی به زودی و در آینده ای نزدیك تمامی اهل سنّت و تمامی وهّابیان را به سمت خود جذب می كند.

عالم وهّابی شیخ ((محمد بن عبدالرحمن مغراوی))-حفظه الله- در كتابش به نام ((من سبّ الصحابة و معاویة فأمّه هاویة))؛ بعد از این كه انتشار مذهب تشیّع را در مشرق عالم اسلام بیان می كند، گسترش این مذهب را در سرزمین مغرب هم تبیین می كند و می گوید:

((من برای جوانان سرزمین مغرب نگرانم...))- سلسلة العقائد السلفیة ((من سبّ الصحابة و معاویة فأمّه هاویة)) مقدمۀ كتاب،ص4  مكتبة التراث الاسلامی، قاهره-- و سپس ورود شیعه را به این سرزمین توضیح می دهد.

اگر برادر ما شیخ محمد عبدالرحمن مغراوی، ویژگی های درونی و با عظمت مذهب تشیّع را می شناخت، هرگز از گسترش این مذهب در مغرب عربی اظهار نگرانی و ترس نمی كرد.

هنگامی كه وهّابیان مذهب تشیّع را بشناسد یقین می كند كه شیعیان فرشتگان رحمت خدا و جان بركفان فداكاری در راه دین هستند. شیخ وهّابی ((مجدی محمّد علی محمّد))-حفظه الله- در كتاب خود ((انتصار الحق مناظرة علمیة مع بعض الشیعة الامامیة)) -این كتاب را انتشاراتی وهّابی در دار طیبه در ریاض عربستان سعودی چاپ كرده است.-این عبارت را برایمان نقل می كند:

((جوانی سنّی مذهب با حالت تحیّر پیش من آمد. علّت حیرت او این بود كه دست شیعیان به او رسیده بود...))

تا آن جا كه دربارۀ آن جوان می نویسد:

((... تا جایی كه بیچاره گمان می كرد شیعیان فرشتگان رحمت پروردگار و چابکسواران راه حقیقت هستند.)) ((انتصار الحق مناظرة علمیة مع بعض الشیعة الامامیة)) -ص11-14

و به همین شكل صدها عبارت از وهّابیان وجود دارد كه تاكید می كند آیندۀ نزدیك از آن مذهب تشیّع خواهد بود.

ولی نكته ای دیگر باقی می ماند كه باید مد نظر داشته باشیم و آن این كه وهّابیان دشمنان این مذهب با عظمت نیستند، زیرا اگر این مذهب را بشناسند در پیروی از آن تردید نمی كنند، ولی لازم است در هنگام ارایۀ ویژگی های درونی، با عظمت و ژرف مذهب تشیّع، خود را تا سطح اندیشۀ وهّابی پایین بیاوریم تا بتوانیم آنان را تا سطح اندیشۀ شیعه بالا بكشیم.

 

 
 
تمامي حقوق اين پايگاه محفوظ و متعلق به شميم شيعه ميباشد. کپي برداري از مطالب سايت برای عموم آزاد مي‌باشد