مسیر

بررسی دین مسیحیت آیا حضرت عیسی(ع) خداست؟ مسیح چگونه خدایی است که میمیرد ؟ آیا میتوان خدایی را که میمیرد پرستید؟
 
مسیح چگونه خدایی است که میمیرد ؟ آیا میتوان خدایی را که میمیرد پرستید؟
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

مسیح چگونه خدایی است که میمیرد ؟ آیا میتوان خدایی را که میمیرد پرستید؟

همه اناجیل اتفاق دارند که حضرت عیسی(ع) بعد از واقعه صلیب ،جان سپرد و او را کفن کرده ،حنوط دادند و دفن کردند ، و بر سر این مساله در بین مسیحیان اختلافی نیست.

ماجراي مرگ حضرت مسيح عليه‌السلام و به صليب كشيده شدن او در موارد متعدد آمده است:

1)     انجيل متي27: 46-50

2)     انجيل مرقس15: 34-37

3)     انجيل لوقا23: 36-46

4)     انجيل يوحنّا19: 28-30

5)     رساله پولس به روميان8: 34

6)     رساله پولس به روميان14: 9

7)     رساله پولس به غلاطيان2: 21

8)     رساله پولس به فيلپيان2:8

از جمله:

انجیل متی 27 :45 تا 60

45 و از ساعت ششم تا ساعت نهم تاریكی تمام زمین را فرو گرفت. 46 و نزدیك به ساعت نهم عیسی به آواز بلند صدا زده گفت: “ایلی ایلی لَماسبقتِنی.”‌ یعنی الهی الهی مرا چرا ترك كردی..... 57 اما چون وقت عصر رسید شخصی دولتمند از اهل رامه یوسف نام كه او نیز از شاگردان عیسی بود آمد 58 و نزد پیلاطس رفته جسد عیسی را خواست. آنگاه پیلاطس فرمان داد كه داده شود. 59 پس یوسف جسد را برداشته آنرا در كتانِ پاك پیچیده 60 او را در قبری نو كه برای خود از سنگ تراشیده بود گذارد و سنگی بزرگ بر سر آن غلطانیده برفت.

شبیه همین آیات در مرقس 15/37 تا 39 آمده است.

همچنین در لوقا 50:23-56 آمده است:

50 و اینك یوسف نامی از اهل شورا كه مرد نیكو و صالح بود 51 كه در رأی و عمل ایشان مشاركت نداشت و از اهل رامه بلدی از بلاد یهود بود و انتظار ملكوت خدا را می‌كشید 52 نزدیك پیلاطُس آمده جسد عیسی را طلب نمود. 53 پس آنرا پایین آورده در كتان پیچید و در قبری كه از سنگ تراشیده بود و هیچكس ابداً در آن دفن نشده بود سپرد. 54 و آنروز تهیه بود و سبت نزدیك میشد. 55 و زنانی كه در عقب او از جلیل آمده بودند از پی او رفتند و قبر و چگونگی گذاشته شدنِ بدن او را دیدند. 56 پس برگشته حنوط و عطریات مهیا ساختند و روز سبت را به حسب حكم آرام گرفتند.

حضرت عیسی(ع) طبق گفته مسیحیان و کتب انجیل پس از سه روز مردن از قبر بیرون آمده و زنده شده است.

انجیل متی زنده شدن عیسی را بیان میکند:

5 اما فرشته به زنان متوجه شده گفت: “شما ترسان مباشید! میدانم كه عیسای مصلوب را می‌طلبید. 6 در اینجا نیست زیرا چنانكه گفته بود برخاسته است. بیایید جایی كه سرور خفته بود ملاحظه كنید.

اما چند سئوال اینجا مطرح است اینکه:

آیا واژه مرگ در قاموس خداوندی معنایی دارد؟

خدایی که از صفات ذاتی اش «حی لا یموت » است ،چگونه می تواند بمیرد ،ولو برای لحظه ای چه برسد برای سه روز ؟!!

اصلا بر همین اساس خدایی که بمیرد،خدا نیست.

پس خدا را کشتند و به صلیب کشیدند یعنی چه ؟!!

مگر می شود خدا را کشت؟

در این سه روز که خدا مرده بود کار خدایی را چه کسی بر عهده داشت؟

خدا در این سه روز که چشم از دنیا بسته بود به کجا منتقل شده بود؟

خدا که قدرت مطلق است چرا هنگام زنده شدن وقتی را انتخاب نکرد تا همه زنده شدن خدا را ببیند؟

آیا می توان خدایی که میمیرد را پرستید؟

با این وجود مسیحیان مرگ مسیح را هیچ میانگارند و به علاوه برای اثبات خداوندی مسیح هم به همین داستان استدلال می کنند که او چون بعد از سه روز از مرگ برخواست پس معلوم میشود که وی خداست!!! زیرا کسی جز خدا نمیتواند بعد از مرگ زنده شود!!!

در حالی که خود مسیح تاکید میکرده که خدا من را زنده میکند .

نمونه های بسیاری بودند که بعد از مرگ زنده شدند ولی هیچ کدام نه خدا بودند و نه ادعای خدایی کردند.

 
 
تمامي حقوق اين پايگاه محفوظ و متعلق به شميم شيعه ميباشد. کپي برداري از مطالب سايت برای عموم آزاد مي‌باشد