مسیر

بررسی دین مسیحیت آیا حضرت عیسی(ع) خداست؟ مسیح(ع) چه خدایی است که از خود هیچ اختیاری نداردو مطیع و خادم خدایی دیگر است
 
مسیح(ع) چه خدایی است که از خود هیچ اختیاری نداردو مطیع و خادم خدایی دیگر است
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

مسیح(ع) چه خدایی است که از خود هیچ اختیاری نداردو مطیع و خادم خدایی دیگر است

اگر کسی خدا باشد دیگر معنی ندارد که از کس دیگری اطاعت کند و مطیع شخص دیگری باشد زیرا خدا برتر از همه است ولی در کتاب مقدس بارها تاکید شده است که مسیح خادم مطیع خداست و بدون اجازه خدا حتی یک کلمه هم نمی تواند بگوید.

عیسی بارها اظهاراتی این چنین بیان کرد:

پسر از خود هیچ نمیتواند کرد مگر آنچه بیند که پدر بعمل آرد. (یوحنا 5: 18)

از آسمان نزول کردم نه تا به ارادة خود عمل کنم بلکه به ارادة فرستندة خود. (یوحنا 6: 38)

تعلیم من از من نیست بلکه از فرستندة من. (یوحنا 7: 16)

آیا فرستنده برتر از فرستاده نیست؟

این رابطه در مثل عیسی از تاکستان ، آشکار است. او خدا یا پدرش را به صاحب تاکستان تشبیه کرد که به سفر دور رفت و آنرا در اختیار باغبانانی سپرد که مظهر روحانیان یهودی بودند. بعدها هنگامی که صاحب تاکستان غلامی را فرستاد تا قدری از میوه تاکستان را بگیرد ، باغبانان غلام را زدند و او را دست خالی برگرداندند. آنگاه صاحب تاکستان غلام دوم را فرستاد و بعد غلام سوم را ؛ با هر دوی آنها نیز همان رفتار را کردند. سرانجام ، صاحب تاکستان گفت:

پسر حبیب خود [عیسی] را میفرستم. شاید چون او را بینند احترام خواهند نمود.

اما باغبانان فاسد گفتند:

این وارث میباشد بیائید او را بکشیم تا میراث از آنِ ما گردد. در حال او را از باغ بیرون افکنده کشتند. (لوقا 20:  9 – 16)

بدین شکل عیسی وضعیت خود را بعنوان فرستادة خدا برای انجام ارادة او نشان داد ، درست همانطور که پدری ، پسر مطیع را میفرستد.

پیروان عیسی همیشه به او بعنوان خادم مطیع خدا مینگریستند ، نَه بعنوان کسی مساوی با خدا. آنها در مورد:

بندة قدّوس تو عیسی که او را مسح کردی . . . و جاری کردن آیات و معجزات به نام بندة قدّوس خود عیسی به خدا دعا میکردند. اعمال 4: 23 ، 27 ، 30.

پطرس حواری هم در باره وی میفرماید:

اي مردان اسرائيلي اين سخنان را بشنويد، عيسي ناصري مردي كه نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجايب و آياتي كه خدا در ميان شما از او صادر گردانيد، چنانكه خود مي‌دانيد ... اعمال رسولان2: 22

و مسیح میگوید کسی من را دارای قدرت کرده است

پس عيسي پيش من آمده، بديشان خطاب كرده، گفت:"تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من داده شده است. انجيل متي28: 18

و به صراحت تاکید میدارد که از پیش خود هیچ اختیاری ندارد

« من از خود هيچ نمي‌توانم كرد» يوحنّا5: 30

و وقتی کسی وی را صالح میخواند اعتراض میکند که خیر صالح فقط خداوند است

شخصي سؤال كرد: اي استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاوداني شوم؟ عيسي بدو گفت: چرا مرا نيكو گفتي و حال آنكه كسي نيكو نيست جز خدا فقط؟ مرقس10: 17 و 18: و متي19: 16 و 17

باز هم در جایی دیگر دارد:

و اما زماني كه همه مطيع وي شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطيع خواهد شد  او را كه همه چيز را مطيع وي گردانيد تا آنكه خدا كلّ در كلّ باشد. نامه پولس به اول قرنتيان15: 28:

اگر مسیح خدا بوده ،آیا میشود گفت خدا از خودش اطاعت میکرده؟!!

 
 
تمامي حقوق اين پايگاه محفوظ و متعلق به شميم شيعه ميباشد. کپي برداري از مطالب سايت برای عموم آزاد مي‌باشد