مسیر

بررسی دین مسیحیت آیا حضرت عیسی(ع) خداست؟ می گویند:چون خود عیسی(ع) فرمود که مرا پرستش کنید ، پس ایشان خداست!!
 
می گویند:چون خود عیسی(ع) فرمود که مرا پرستش کنید ، پس ایشان خداست!!
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

می گویند:چون خود عیسی(ع) فرمود که مرا پرستش کنید ، پس ایشان خداست!!

یکی دیگر از استدلالاتی که مسیحیان بر خداوندی مسیح می آورند این است می گویند مسیح میگذاشت که پرستش شود و از طرفی پر واضح است که عبادت مخصوص خداست پس معلوم است که مسیح خداست که این اجازه را به دیگران میداد.

موضوع عبادت، يكي از موضوعات مهم در كتاب مقدس است كه كاملاً روشن مي‌باشد. هم عهد قديم و هم عهد جديد بر اين نكته تأكيد دارند كه عبادت فقط مخصوص خداوند متعال است.

خداوند به مردم اسرائيل خطاب فرمود و گفت:

اي قوم بشنو و تو را تأكيد مي‏كنم و اي اسرائيل اگر به من گوش دهي در ميان تو خداي غير نباشد و نزد خداي بيگانه سجده منما(مزمور / 9/81)

در عهد جديد آيات بسياري آمده و تأكيد كرده است كه عبادت فقط به خداوند اختصاص دارد. وقتي كه ابليس مي‌خواست مسيح را بيازمايد، مسيح به او گفت:

خداوند خداي خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما(انجيل متي 10/ 4)

لذا اين كه انسان‌ها يا فرشتگان عبادت شوند، صحيح نيست. چه، امکان ندارد كه خداوند، مجد خود را به ديگري ببخشد.

كتاب مقدس واژه «عبادت» را به صورت اصلي آن يعني واژه يوناني «prosekunhsen» مي‌آورد. اين واژه را مسيح در گفتگوي خود با ابليس به كار برد، آنجا كه مسيح براي ابليس توضيح مي‌دهد واجب است فقط خداوند عبادت شود. غير از اين مورد، عهد جديد اين واژه را در موارد متعددي براي توصيف عبادت خداوند به كار برده است.

دوستان مسیحی می گویند :در عهد جديد مي‌بينيم كه مسيح ديگران را از اين كه او را عبادت كنند، منع نمي‌كرد؛ بلكه عبادت ديگران را همچون حقي براي خود مي‌پذيرفت. بنابراين اگر مسيح انسان مي‌بود، قبل از اين كه بر او سجده شود، گمراه‌ترين موجود روي زمين مي‌شد. چراكه خداي بيگانه مي‌گرديد و خداوند تبارك و تعالي از سجده كردن به هر خداي بيگانه‌اي نهي كرده است؛ همان‌گونه كه پيش از اين گذشت.

عهد جديد عبادت كردن مسيح (خدا) رادر خلال اعمال بسياري آورده است. در حالي كه شاگردان و رسولان او و حتي فرشتگان از پذيرش عبادت ديگران سرباز مي‌زدند.

پطرس وصي مسيح، وقتي به قيصريه مي‌رود، كرينليوس از او استقبال كرده و در حالي كه روي پاهاي او مي‌افتد، بر او سجده مي‌كند. اما پطرس اين سجده را نمي‌پذيرد. چنان كه در اعمال رسولان مي‌خوانيم:

امّا پطرس او را برخيزانيده گفت برخيز من خود نيز انسان هستم(اعمال رسولان26/10)

فرشتگان نيز سجده‌هاي ديگران به خودشان را رد كردند. در باب اخير از مكاشفه يوحنا مي‌خوانيم:

و من يوحنا اين امور را شنيدم و ديدم و چون شنيدم و ديدم افتادم تا پيش پايهاي آن فرشته كه اين امور را به من نشان داده سجده كنم او مرا گفت زنهار نكني زيرا كه همخدمت با تو هستم و با انبياء يعني برادرانت و با آناني كه كلام اين كتاب را نگاه دارند خدا را سجده كن(مكاشفه يوحنّاي رسول22/ 9)

ولي مسيح سجده شاگردانش را بر خود پذيرفت. مي‌بينيم كه در انجيل متي آمده است:

مسيح پابرهنه و در ميان يك گردباد توفنده بر روي آب راه مي‌رود و به پطرس دستور مي‌دهد با او همراه شود. متي آورده است:

و چون به كشتي سوار شدند باد ساكن گرديد پس اهل كشتي آمده روی بر زمین نهاده  گفتند في‏الحقيقة تو پسر خدا هستي(انجيل متّي 33:14)

در انجيل لوقا مي‌خوانيم:

پس ايشان را بيرون از شهر تا بيت عنيا برد و دستهاي خود را بلند كرده ايشان را بركت داد و چنين شد كه در حين بركت دادن ايشان از ايشان جدا گشته بسوي آسمان بالا برده شدپس او را پرستش كرده با خوشي عظيم بسوي اورشليم برگشتند(انجيل لوقا 51:24)

در جاي ديگرآمده که:

وقتي مسيح روشنايي چشم كودك نابينايي را برگرداند، سجده او را پذيرفت. يهوديان نيز آن كودك را براي اين كه به نيروي مسيح اعتراف كرد، از جمع خود راندند. مسیح او را یافت و گفت : آيا تو به پسر خدا ايمان داري او در جواب گفت اي آقا كيست تا به او ايمان آورم  عيسي بدو گفت تو نيز او را ديده و آنكه با تو تكلّم مي‏كند همانست  گفت اي خداوند ايمان آوردم  و در برابرش روی بر زمین نهاد.(انجيل يوحنّا 38:9)

بنابراين اگر مسيح سجده ديگران بر خود را مي‌پذيرفت، پس خداست. چراكه نوشته شده است: «تنها براي پروردگار، خدايت سجده كن و تنها او را عبادت نما».

پاسخ:

اولا : معنی کرنش عبادت به عنوان خدایی نیست

در عهد عتیق (ترجمه سبعینی)هم در چند مورد از همین فعل استفاده شده است و هیچ کدام به معنای پرستش از نوع الو هیتی نیست:

پيدايش 7:23 : «پس ابراهیم برخاست و نزد اهل آن زمین یعنی بنی حت تعظیم prosekunhsen)) نمود.

اول پادشاهان 23:1 : « و پادشاه را خبر داده گفتند كه “اینك ناتان نبی است.” و او به حضور پادشاه درآمده رو به زمین خم شده پادشاه را تعظیم نمود(prosekunhsen).»

مشخص است که ابراهيم و ناتان نبي آن افراد را پرستش نکردند بلکه فقط از روي احترام آنطور که در فرهنگ شرقي رايج است تعظيم کردند.

مرجعي به نام A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature در مورد (prosekunhsen) مي گويد:

used to designate the custom of prostrating oneself before a person and kissing his feet, the hem of his garment, the ground.” (Chicago, 1979, Bauer, Arndt, Gingrich, Danker; second English edition; p. 716(

وباید گفت که در سه موردی که ذکر شدهیچ کدام نشان از پرستش به عنوان خدایی ندارد بلکه در همه موارد نشان از کرنش در مقابل شخصیت و عظمت مسیح دارد که روی آب راه میرود و نمیتوان گفت هر کرنشی یعنی پرستش!

ثانیا : مسیح خود خدای پدر را عبادت میکند

همچنين در اناجيل بحث عبادتهاي مسيح مورد تاکيد قرار گرفته است .

او کسي بود که نماز و روزه انجام مي داد ، اين متي است که در انجيلش نقل ميکند که مسيح چهل روز روزه گرفت او مي گويد :

" بعد از اينکه مسيح چهل روز و چهل شب را روزه گرفت در اواخرش گرسنه شد" (متي 4 : 2 )

همچنين مرقس و لوقا هم در انجيلشان اين مطلب را نقل کرده اند .

از مصاديق بارز و واضح عبادت روزه است پس مسيح براي که روزه مي گرفت ؟

براي خدا يا براي خودش ؟ و آيا معقول است که خدا خودش را عبادت کند ؟

همچنين نماز مسيح را در اناجيل نقل کرده اند . اين متي است که نماز و خشوع مسيح را براي پدر آسماني اش نقل مي کند و مي گويد :

" سپس مسيح و شاگردانش به بستاني که جثيماني گفته مي شد رفتند و به آنها گفت :

اينجا بنشينيد تا وقتي که من آنجا هستم و نماز مي خوانم  .... از آنها کمي دور شد و به صورتش خم شد و نماز مي خواند و مي گفت :

پدر اگر ممکن است اين پياله را از من بگردان .... عيسي نزد شاگردان بر گشت و ديد که انها خوابند ، او دوباره بازگشت و نماز خواند و گفت : پدرم اگر ممکن نيست که اين پياله را از من بگرداني و من حتما بايد آنرا بنوشم پس مشيئتت اين باشد که .....

عيسي نزد شاگردانش بازگشت و ديد که آنها خوابند او بازگشت و براي سومين بار نماز خواند و مناجات نمود ( متي 26 : 36 – 45 )

لوقا نيز همين را نقل مي کند و اضافه مي نمايد که :

با شديدترين زاري ها نماز مي خواند تا جائي که عرقش همانند قطرات خون بر روي زمين جاري گشت

( لوقا 22 : 44 )

این آیه یعنی چه؟!!! مسيح سجده و رکوع مي نمود و نمي دانست براي که سجده و رکوع و عبادت مي نمايد ؟ اگر عیسی(ع) خدا بود این تزرع را در مقابل چه کسی انجام داد.

ثالثا : شیطان به خدا (مسیح) میگوید من را سجده کن!!

واقعيت اين است که اين حرف با تعاليم مسيح بسيار بعيد است و آنچه که در اسفار عهد جديد ذکر شده اين است که مسيح خودش بسيار عبادت مي نمود .

اين همان چيزي است که اناجيل آنرا تاکيد مي نمايد پس اگر او عبد باشد چگونه مي تواند عبادت ديگران را قبول کند؟

بعضي از نصوص عهد جديد پيرامون اينکه مسيح به عبادت خدا مي پرداخت را بررسي مي نمائيم:

مسيح چندين بار تاکيد نموده است که عبادت مخصوص خداوند سبحان است . وقتي ابليس مي خواست مسيح را بيازمايد و او را در تور خود گرفتار کند ، آنطوري که متي و لوقا در انجيشان ذکر کرده اند مسيح بعد از آنکه شيطان از مسیح خواست که او را سجده کند و در مقابل تمامي ممالک عالم را به او بدهد ، گفت :

برو اي شيطان ، نوشته و فرض شده است که : براي پروردگار خدايت سجده کن و فقط او را بپرست (متي 4 : 10 ) ( لوقا 4 : 8 )

از اين نص معلوم مي شود که مسيح خدائي نيست که پرستش شود چرا که اگر او خدا بود شيطان جرئت نمي کرد که خدا را بيازمايد در حالي که مي دانست او خداست پس اين گفتگو ميان شيطان و مسيح براي بدام انداختن مسيح ، دليل اين است که مسيح ابدا خدا نيست

از طرفی اگر مسيح خدا بود و عبادت را قبول مي نمود به شيطان مي گفت :

مردم مرا پرستش مي کنند و براي من سجده مي نمايند پس چگونه براي تو سجده کنم در حالي که تو مخلوقي و من خدايم ؟!

رابعا : مسیح به شاگردانش میگوید برای خدا عبادت کنید نه من!!

مسيح به شاگردانش کيفيت نماز را آموخت و گفت :

اما تو وقتي که خواستي نماز بخواني در اتاقت برو و در را بر روي خود ببند و براي پدر مخفي ات نماز بخوان و پدر تو که تو را در خفا ميبيند به تو پاداش مي دهد ..... شما هم مثل اين نماز بخوانيد : پدر ما که در آسمانهائي ( متي 6 : 5 – 13 )

همينطور مسيح روزه را نيز آموزش داد و به آنها گفت :

هنگامي که روزه مي گيريد چهرهايتان را مثل رياکاران عبوس نگردانيد آنهائي که صورتهايشان را مکدر مي نمايند تا به مردم بنمايانند که روزه اند براستي به شما مي گويم که اينها به جرايشان مي رسند اما تو وقتي خواستی روزه بگيري صورتت را بشور و سرت را عطر بزن تا براي مردم روزه دار جلوه ننمائي بلکه براي پدرت که مخفي است روزه بدار و پدرت که تو را ميبيند پاداش تو را ميدهد.

(متي 6 : 16 – 18)

پس اگر مسيح عبادت را قبول مي نمود به شاگردانش مي آموخت که براي او نماز و روزه بگيرند نه براي پدري که در آسمانهاست .

آیا با این وجود باز میتوان گفت دیگران در مقابل مسیح به عنوان خدایی کرنش میکردند؟

 
 
تمامي حقوق اين پايگاه محفوظ و متعلق به شميم شيعه ميباشد. کپي برداري از مطالب سايت برای عموم آزاد مي‌باشد