مسیر

وهابیت خدا شناسی وهابیت وهابيت به ساحت قدس إلهي وصف هاي شنيع نسبت ميدهند!!!
 
وهابيت به ساحت قدس إلهي وصف هاي شنيع نسبت ميدهند!!! چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 
وهابیت - خدا شناسی وهابیت

وهابيت به ساحت قدس إلهي وصف هاي شنيع نسبت ميدهند!!!
ابن عثيمين يكي از علماي وهابي عربستان است كه چند سال پيش از دنيا رفت , او كتابي دارد به نام (العقيدة) كه ما بعضي از مطالب موهن را از اين كتاب براي شما ترجمه ميكنيم ونشان ميدهيم .

در كتاب العقيده ص50 آمده است :

نميشود خدا را به مكر توصيف كرد

همچنين در همان صفحه نوشته است :

خدا به مكر توصيف نميشود مگر با ضوابطي , واگر گفته شد كه چه جور ممكن است كه خدا به اين صفت موصوف شود واين كار را انجام دهد با اين كه اين كار مذموم است , ميگوئيم : مكر وحيله در محلّش خوب است (استفاده از مكر در جاي مناسب خوب است(!!

در ص51 ميگويد :

خدا هم خسته وبي حوصله ميشود , ولي بي حوصله گي خدا طوري است كه به ذات او لائق است . !!

در ص52 ميگويد :

اما فريب كاري , اين صفت هم از صفات خدا است ومثل مكر وحيله ميباشد .. يعني : (فريب كاري در جاي مناسب خوب است( !!
در ص120 ميگويد :

ابن تيميه گفت : وكساني كه نزديك شدن عباد ومؤمنين را به ذات خدا اثبات ميكنند , اين قول معروف سلف پيشين وائمه است (منظور از ائمه : علماي بزرگ خودشون) !!

در كتاب : شرح حديث النزول , ص198 :

خدا در وسط شب خم ميشود تا آسمان دنيا !!

در كتاب : قرة عيون الموحدين , نوشته نوه محمد بن عبد الوهاب ص176 آمده است :

خنديدن خدا يك أصل وحقيقت است , وخدا هر جوري كه بخواهد ميخندد !! 

 
 
تمامي حقوق اين پايگاه محفوظ و متعلق به شميم شيعه ميباشد. کپي برداري از مطالب سايت برای عموم آزاد مي‌باشد