مسیر

صحابه(بحث های استدلالی) بحث های ارتداد صحابه روایات خبر ارتداد صحابه بعد از رسول اکرم (ص) از کتب معتبر اهل سنت
 
روایات خبر ارتداد صحابه بعد از رسول اکرم (ص) از کتب معتبر اهل سنت چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 8
بدخوب 
صحابه(بحث های استدلالی) - بحث های ارتداد صحابه

روایات خبر ارتداد صحابه بعد از رسول اکرم (ص) از کتب معتبر اهل سنت

1-حدیث حوض :

پيامبر اکرم (ص) پيش‌گوئي كرد كه صحابه بعد از من مرتد خواهند شد. در صحيح بخاري و صحيح مسلم، بيش از 25 روايت نقل شده است از صحابه متعدد مانند عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عايشه، ابوهريرة و أم‌سلمه كه پيامبر اکرم (ص) فرمود:

فرداي قيامت، اصحاب من كنار حوض كوثر مي‌آيند و ملائكه مانع آنها مي‌شوند و به سمت آتش مي‌برند. حضرت مي‌فرمايد: خدايا! اينها صحابه من هستند؟ گفته مي‌شود:

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

تو نمي‌داني كه اينها چه بدعت‌هايي را بعد از تو گذاشتند.

صحيح البخاري، ج7، ص208

در روايت ديگر آمده است:

إنهم إرتدوا بعدك علي أدبارهم القهقريٰ.

اينها بعد از تو مرتدّ شدند و به دوران جاهليت برگشتند.

صحيح بخاري، ج7، ص208، ح6585

در روايت ديگر آمده است:

إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين علي أعقابهم منذ فارقتهم.

روزي كه تو از صحابه جدا شدي، اينها همواره راه إرتداد را رفتند.

صحيح بخاري، ج5، ص240، ح4770

ابو هريره - كه از ديدگاه عزیزان اهل سنت، از اعتبار ويژه اي برخوردار است - از پيامبر اكرم (ص) نقل مي كند:

بينا انا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم، فقال: هلم، فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: و ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بينهم، فقال، هلم، قلت: أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم الا مثل همل النعم.

من در قيامت كنار حوض ايستاده ام و مي بينم تعدادي از صحابه مي آيند و مانع ورود اينها به حوض مي شوند و اينها را مي بَرند. سؤال مي كنم: اينها را كجا مي بريد؟ جواب آمد: قسم به خدا! اين صحابه را به آتش و جهنم مي بريم. پرسيدم: مگر اينها چه كرده اند؟ جواب آمد: اينها بعد از رحلت تو، مرتد شدند و به دوران جاهليت برگشتند. مي بينم كه از اين صحابه، جز تعداد اندكي از جهنم خلاصي نمي يابند.

صحيح البخاري، ج7، ص208

در روايت ديگري آمده است:

پيامبر اکرم (صلى الله عليه و سلم) مي‌فرمايد: وقتي مي‌بينيم كه صحابه مرا مي‌برند:

قلت: أين؟ قال: إلي النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: أنهم أرتدوا بعدك علي أدبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.

گفتم: آنها را كجا مي‌بريد؟ گفتند: به خدا قسم! به آتش. گفتم: مگر چه كرده‌اند؟ گفتند: بعد از تو مرتد شدند و به دوران جاهليت خود برگشتند. مي‌بينم كه نجات نمي‌يابند از اين صحابه، مگر تعداد اندكي.

صحيح البخاري، ج7، ص209

اين «همل النعم»، نشان از نهايت قِلّت است. همل النعم، از نظر ادبيات عرب، به آن دسته از گله - گوسفند يا شتري يا ... -  مي گويند كه از انبوه گله عقب مي مانند يا جدا مي شوند و وقتي متوجه مي شوند كه گله و چوپان رفته اند و در بيابان سرگردان مانده اند. عرب، به اين بخش جدا و سرگردان مانده از گله، همل النعم مي‌گويد.

تمام شارحين صحيح بخاري گفته اند: مراد، قِلّت افرادي است كه وارد بهشت مي شوند.

بخاري در صحيحش از نبي مكرم (ص) نقل مي كند:

يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين و ذات الشمال فأقول أصحابي، ‌فيقال أنهم لم يزالوا مرتدين علي أعقابهم منذ فارقتهم.

فرداي قيامت صحابه من را، راست و چپ مي گيرند و من عرضه مي دارم كه اينها صحابه من هستند، گفته مي شود از روزي كه تو از آنها مفارت كردي، ‌اينها به ارتداد و دوران جاهليت برگشتند.

صحيح بخاري، ج4، ص142، حديث3447

در روايت ديگر آمده است:

ما تدري بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا.

نمی دانی چه تغييراتي را بعد از تو در سنت تو كردند.

من هم مي‌گويم: مرگ بر آنها، مرگ بر آنها.

صحيح البخاري، ج8، ص87- صحيح مسلم، ج1، ص151

در روايت ديگري آمده است:

إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين علي أعقابهم منذ فارقتهم.

از روزي كه از أمت جدا شدي، اينها مستمرّاً مرتد شدند.

صحيح البخاري، ج4، ص110 و ج5، ص240 - صحيح مسلم، ج8، ص157

باز در صحيح بخاري، جلد 7، صفحه 207، حديث 6587، كتاب الرقاق، باب في الحوض آمده است كه وقتي صحابه را به طرف آتش جهنم مي‌برند، پيامبر أكرم (صلي الله عليه و آله) مي‌فرمايد:

إلي أين؟ قال: إلي النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم إرتدوا بعدك علي أدبارهم القهقريٰ.

به كجا مي بريد؟ گفته مي‌شود: به خدا سوگند! به طرف آتش جهنم. گفت: مگر اينها چه كرده‌اند؟ گفته مي‌شود: اينها بعد از تو مرتدّ شدند و به دوران جاهليت برگشتند.

سپس پيامبر أكرم (ص) مي‌فرمايد:

فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.

از اين صحابه، جز عده قليلي، از آتش جهنم نجات پيدا نمي‌كنند.

همانطور که گفته شد ،حدود 25 روايت در صحيح بخاري و مسلم است كه در رابطه با حوض و گرفتاري اصحاب در جهنم آمده است. ارتداد صحابه و نفرين پيامبر اكرم (ص) را آورده اند.

2- اعتراف ام المومنین عایشه به ارتداد صحابه :

ابن کثير دمشقي ـ از استوانه‌هاي علمي وهابيت ـ از عايشه نقل مي‌کند:

لما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم إرتدت العرب قاطبة و اشرأبت النفاق.

تمام عرب‌ها بعد از رحلت پيامبر (ص) مرتد شدند و نفاق ميان مردم برخاست.

البداية و النهاية لإبن كثير، ج6، ص336 تاريخ دمشق لإبن عساكر، ج30، ص314 - السنن الكبرى للبيهقي، ج8، ص200

شوكاني مي‌گويد:اين روايت صحيح است. بيهقي و عبد الرزاق مي‌گويند صحيح است.

نيل الاوطار، ج1، ص36

به ام المؤمنين عايشه قبل از فوتش گفتند ، تو را كنار رسول اكرم (ص) دفن كنيم، گفت نه:

إني أحدتث بعد رسول الله حدثا، أدفنوني مع أزواجه؛ فدفنت في البقيع.

من بعد از رسول اكرم (ص) گرفتار برخي از بدعت ها شدم و من را با همسران رسول اكرم (ص) دفن كنيد.

حاكم نيشابوري، در مستدرك بيان مي كند و مي گويد:

هذا صحيح علي شرط الشيخين و لم يخرجاه.

از نظر صحت، شرايط مسلم و بخاري را دارد؛‌ ولي آنها نقل نكرده اند.

مستدرك حاكم، ج4، ص6 - سير اعلام النبلاء ذهبي، ج2، ص193 -  طبقات ابن سعد، ج8، ص74

ذهبي هم در تلخيص المستدرك مي گويد اين روايت صحيح است.

3- اعتراف ابوهریره به ارتداد صحابه بعد از رحلت رسول اکرم(ص):

صحيح بخاري به نقل از ابو‌هريره مي‌گويد:

لمّا توفي النبي صلي الله عليه و سلّم و استخلف ابوبكر و كفر مَن كفر مِن العرب ...

پيغمبر كه از دنيا رفت و ابوبكر به خلافت نشست و تعداد انبوهي از عرب كافر شدند.

صحيح بخاري، ج8، ص140، ح6924(كتاب استتابة المرتدين و المعاندين، باب قتل من ابي قبول الفرائض) و ج2، ص109، ح1399(كتاب الزكوة، باب وجوب الزكوة)

صحيح مسلم، ج1، ص38، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

4- تصریح صریح به ارتدادصحابه :

رسول الله(ص):

تمام صحابه بعد از من مرتد مي شوند و وارد آتش جهنم مي شوند

صحيح بخاري ج7 ص207 ح6507

در روايتي ديگر آمده است:

إنهم إرتدوا علي أدبارهم القهقري.

صحيح البخاري، ج7، ص208

مزّي و ذهبي و إبن حجر نقل مي‌‌كنند از عمرو بن ثابت كه مي‌گويد:

لما مات النبي (ص) كفر الناس إلا خمسة.

وقتي پيامبر (ص) از دنيا رفت، جز 5 نفر، همه كافر شدند.

تهذيب الكمال للمزي، ج21، ص557 ـ تهذيب التهذيب لإبن حجر العسقلاني، ج8، ص9 ـ تاريخ الإسلام للذهبي، ج11، ص280 ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج6، ص91

5- اعتراف برخی از صحابه به ارتداد بعد از رحلت پیامبر(ص):

جالب اينكه برخي از صحابه، خودشان اعتراف كردند كه ما بعد از پيامبر اكرم (ص) دچار فتنه و ارتداد و بدعت شديم:

براء بن عازب - صحابه جليل القدر پيامبر اكرم (ص) - از مسيب نقل شده:

فقلت: طوبى لك! صحبت النبي صلى الله عليه و سلم و بايعته تحت الشجرة، فقال: يا ابن أخي! انك لا تدرى ما أحدثنا بعده.

من رفتم خدمت براء بن عازب و گفتم: خوشا به حالت! تو توفيق و سعادت صحابه پيامبر اكرم (ص) را به دست آوردي و در زير شجره رضوان در صلح حديبيه با پيامبر اكرم (ص) بيعت كردي. براء مي‌گويد: اي برادر زاده ام! تو خبر نداري كه ما چه بدعت هايي بعد از پيامبر اكرم (ص) گذاشتيم.

صحيح البخاري، ج5، ص66- حديث4170 كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية

توجه فرمائید!!

براء بن عازب از بزرگان و أكابر صحابه است و جزء السابقون الأولون است و جزء كساني است كه در زير درخت رضوان با پيامبر أكرم (ص) بيعت كرده است. با اين‌همه مي‌گويد:

اي برادرزاده! تو خبر نداري كه ما صحابه بعد از پيامبر چه بدعت‌هايي را گذاشتيم.

نمونه دیگر :به صحابی رسول خدا(ص) ، أبو سعيد خُدري گفتند:

هنيئا لك برؤية رسول الله صلي الله عليه و سلم و صحبته!

خوشا به حالت كه پيامبر (ص) را ديدي و جزء صحابه پيامبر (ص) بودي.

گفت:

إنك لا تدري ما أحدثنا بعده.

تو خبر نداري كه ما صحابه بعد از پيامبر چه بدعت‌هايي را گذاشتيم.

الإصابة في تمييز الصحابة لإبن حجر العسقلاني، ج3، ص67 ـ الكامل لعبد الله بن عدي، ج3، ص63 ـ تاريخ مدينه دمشق لإبن عساكر، ج20، ص391

وقتي خود صحابه اين نظر را دارد، مقداري دقت كنيد كه خلاف نظر صحابه نگوييم يا كاسه داغ‌تر از آش نشويم.

البته باید دقت کرد که منظور ما از إرتداد، اين نيست كه صحابه، مرتدّ از اسلام و كافر شدند؛ شیعه هم‌چنين عقيده‌اي ندارد. بلكه عقيده شیعه اين است كه كلمه إرتداد در اينجا به عنوان تخلف از يكي از أهمّ واجبات ديني(تخطی در انتخاب وصی واقعی پیامبر(ص)) است كه إبن أثير در النهاية في غريب الحديث وقتي حديث حوض را مطرح مي‌كند، مي‌گويد:

أي متخلفين عن بعض الواجبات و لم يرد ردة الكفر و لهذا قيده بأعقابهم، لأنه لم يرتد أحد من الصحابة بعده و إنما إرتدّ قوم من جفاة الأعراب.

صحابه تخلف كردند از بعضي از واجبات بزرگ.

النهاية في غريب الحديث لإبن الأثير، ج2، ص214

قطعا اينجا مراد از إرتداد اين است كه اينها يكي از مهم‌ترين واجبات و اركان اسلامي را زير پا گذاشتند. لذا واژه إرتداد درباره اينها استعمال شده است.

البته بعضي از علماء أهل سنت مانند جناب مباركفوري در تحفة الأحوذي، جلد 9، صفحه 7 مي‌گويد:

إن المراد من الأحداث في قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، هو الإرتداد عن الإسلام.

مراد از اين إرتداد، إرتداد از اسلام است.

عزیزان اهل سنت مي‌گويند،شما شیعیان با بیان ارتداد صحابه ، صلاحیت تربیتی پيامبر اکرم (ص) را زیر سئوال می برید،که ایشان بعد 23 سال فقط توانسته چند نفر انگشت شمار را تربیت کند؟

ما هم می گوییم چنین سخنی را قبول نداریم و در مقالات فصل ارتداد صحابه در همین سایت به آنها اشاره کردیم . ولی خوب است یک بار دیگر به همین مقاله ای که در حال مطالعه اش هستید نگاه کنید آیا احادیث مطرح شده از شیعه است؟! یا از منابع بسیار معتبر اهل سنت همچون صحیح بخاری و صحیح مسلم ،که در صحیح بودن آنها عزیزان اهل سنت تردیدی ندارند.همان کتابی که عزیزان اهل سنت به صراحت می گویند:

اگر كسي شكي در احاديث صحيح بخاري داشته باشد، زنديق است.

آيا اينها واضح و روشن نيست؟! آقاياني كه به شيعه إفتراء مي‌بندند و شيعه را متهم مي‌كنند كه معتقد است صحابه كافر شدند، به اين روايات چه جوابي مي‌دهند؟!!

 
 
تمامي حقوق اين پايگاه محفوظ و متعلق به شميم شيعه ميباشد. کپي برداري از مطالب سايت برای عموم آزاد مي‌باشد